Barometer

6,017 ฿

บารอมิเตอร์สามารถใช้วัดและตรวจสอบความดันบรรยากาศได้ ทำงานได้ดีสำหรับการศึกษาสภาพอากาศหรือสำหรับการทดลองที่เกี่ยวข้องกับแรงกดดันที่ใกล้เคียงกับความกดอากาศปกติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องวัดระยะความสูงใช้ร่วมกับเครื่องเก็บข้อมูลของ Vernier

SKU: BAR-BTA Category: