Charge Sensor

6,779 ฿

ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับประจุเป็นอิเล็กโทรสโคปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับการวัดเชิงปริมาณเมื่อศึกษาการชาร์จโดยการเหนี่ยวนำ แรงเสียดทาน หรือการสัมผัส

SKU: CRG-BTA Category: