Colorimeter

9,750 ฿

Colorimeter เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดลองกฎของเบียร์ การกำหนดความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่รู้จัก หรือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นกับเวลา

SKU: COL-BTA Category: