Go Direct® CO2 Gas Sensor

17,139 ฿

Go Direct CO2 Gas Sensor วัดระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์ สามารถใช้ในการทดลองทางชีววิทยาที่หลากหลาย เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายBluetooth®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-CO2 Category: