Go Direct® EKG Sensor

12,873 ฿

Go Direct EKG Sensor บันทึกสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างการหดตัวของหัวใจหรือกล้ามเนื้อ เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายBluetooth ®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-EKG Category: