Go Direct® Energy Sensor

7,465 ฿

Go Direct Energy Sensor จะวัดปริมาณแรงดันกระแสไฟและพลังงานของกังหันลมขนาดเล็กและแผงโซลาร์เซลล์ เช่น ที่ใช้ใน KidWind Experiment Kits ของเรา เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายBluetooth ®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-NRG Category: