Go Direct® O2 Gas Sensor

15,616 ฿

Go Direct O2 Gas Sensor ตรวจวัดระดับความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจนและอุณหภูมิของอากาศ มีประโยชน์สำหรับการทดลองทางชีววิทยาและสรีรวิทยาที่หลากหลาย เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายBluetooth®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-O2 Category: