Go Direct® Respiration Belt

8,303 ฿

Go Direct Respiration Belt วัดอัตราการหายใจของมนุษย์ เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายBluetooth ®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-RB Category: