Go Direct® Surface Temperature Sensor

7,541 ฿

ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการมวลความร้อนต่ำหรือความยืดหยุ่น Go Direct Surface Temperature Sensor เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายBluetooth ®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-ST Category: