Tris-Compatible Flat pH Sensor

9,064 ฿

ใช้เซ็นเซอร์วัดค่า pH แบบแบนที่เข้ากันได้กับ Tris เพื่อวัดค่า pH ของสารละลายหรือกึ่งของแข็ง เช่น อาหารหรือดิน

SKU: FPH-BTA Category: