Vernier Radiation Monitor

15,159 ฿

Vernier Radiation Monitor จะตรวจจับรังสีอัลฟา เบต้า แกมมา และรังสีเอกซ์ การใช้งานรวมถึงสถิติการนับนิวเคลียร์ การป้องกัน และการวัดอัตราการสลาย

SKU: VRM-BTD Category: