เกี่ยวกับเรา

บริษัท เวอร์เนียร์ ไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก บริษัท เวอร์เนียร์ สหรัฐอเมริกา เรามีภารกิจเดียวกัน คือ การสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ ทำให้การสอนวิทยาศาสตร์ของคุณครูเป็นเรื่องง่าย และนักเรียนสามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริง ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการตรวจวัดค่าต่างๆทางวิทยาศาสตร์ เรามุ่งหวังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เสริมการเรียนรู้ให้สนุกสนานและได้ลงมือปฎิบัติ