“ วัด  วิเคราะห์  เรียนรู้ “

บริษัท เวอร์เนียร์ ไทย เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก
บริษัท เวอร์เนียร์ ซอฟต์แวร์ แอนด์ เทคโนโลยี สหรัฐอเมริกา เรามีภารกิจ คือ การสนับสนุนการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ ทำให้การสอนวิทยาศาสตร์ของคุณครูเป็นเรื่องง่าย และนักเรียนสามารถเข้าใจได้อย่างแท้จริง ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการตรวจวัดค่าต่างๆทางวิทยาศาสตร์ 
เรามุ่งหวังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เสริมการเรียนรู้ให้สนุกสนานและได้ลงมือปฎิบัติ

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถให้คำแนะนำการใช้อุปกรณ์
เพื่อปรับเข้ากับหลักสูตรการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Partners