Water Depth Sampler

7,471 ฿

ใช้เครื่องเก็บตัวอย่างความลึกของน้ำเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำจากระดับความลึกของทะเลสาบที่ต้องการ

SKU: WDS Category: