Go!Link

5,713 ฿

อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์แบบ USB ราคาประหยัดของ Vernier เชื่อมต่อเซ็นเซอร์ของ Vernier เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือ Chromebook

SKU: GO-LINK Category: