Forensics with Vernier

1,904 ฿

Forensics with Vernier มีไว้สำหรับครูที่ต้องการแนะนำให้นักเรียนรู้จักนิติเวชโดยใช้กิจกรรมในห้องปฏิบัติการที่มีส่วนร่วมและสมจริงด้วยอุปกรณ์ของ Vernier

SKU: FWV-E Category: