Go Direct® Acceleration Sensor

8,303 ฿

รวบรวมข้อมูล การเร่ง ความเร็ว การหมุน และระดับความสูงในห้องเรียนหรือในสนาม Go Direct Acceleration Sensor เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-ACC Category: