Go Direct® Colorimeter

9,826 ฿

Go Direct Colorimeter 4 รูปแบบ ความยาวคลื่นวัดการดูดซับหรือการส่งผ่านของตัวอย่างของเหลว เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายBluetooth ®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-COL Category: