Voltage Probe

1,066 ฿

นี่เป็นโพรบง่ายๆ ที่วัดความต่างศักย์ที่สัมพันธ์กับกราวด์และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เฟซของเวอร์เนียร์

SKU: VP-BTA Category: