Go Direct® Gas Pressure Sensor

7,541 ฿

Go Direct Gas Pressure Sensor วัดความดันสัมบูรณ์ของก๊าซ เชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สายBluetooth®หรือผ่าน USB ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

SKU: GDX-GP Category: