Turbidity Sensor

9,445 ฿

ใช้เซ็นเซอร์วัดความขุ่นเพื่อวัดความขุ่นของตัวอย่างน้ำจืดหรือน้ำทะเล และกำหนดคุณภาพน้ำ การตั้งค่าและการสอบเทียบที่ง่ายดายทำให้ง่ายต่อการใช้งานที่ไซต์รวบรวมหรือเมื่อคุณกลับมาที่ห้องเรียน

SKU: TRB-BTA Category: